Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting.

De Overeenkomst, gesloten in Santo Domingo op 25 oktober 2016, voorziet in de omvorming van de EU-LAC Stichting*, momenteel functionerend onder Duits recht, naar een internationale organisatie met rechtspersoonlijkheid krachtens het internationaal publiek recht. De Raad van de Europese Unie heeft op 23 maart 2012 aan de Europese Commissie de machtiging verleend om onderhandelingen te openen. Deze werden met succes op 29 januari 2015 afgerond waarna de parafering van de overeenkomst in Brussel plaatsvond op 9 juni 2015.

De EU-LAC Stichting draagt bij tot de versterking van het biregionale partnerschap waarbij gezorgd wordt voor de deelname en de inbreng van het maatschappelijk middenveld en andere sociale actoren. De Stichting moet verder de grotere wederzijdse kennis en begrip tussen beide regio’s bevorderen en de onderlinge zichtbaarheid tussen beide regio’s en die van het biregionale partnerschap zelf versterken.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

* Europese Unie - Latijns- en Centraal-Amerika en de Caraïben

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden