Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen.

Het verdrag, gedaan in New York op 2 december 2004, is reeds door 28 staten ondertekend en maakt het voorwerp uit van een ratificatie door of toetreding van 21 staten. Het verdrag wordt ook grotendeels beschouwd als een codificatie van het internationaal gewoonterecht inzake staatsimmuniteit. Het verdrag beantwoordt aan een belangrijke nood aan duidelijkheid. Het internationaal recht erkent inderdaad het bestaan van een immuniteit van rechtsmacht van vreemde Staten. De rechtspraak heeft een onderscheid uitgebouwd tussen de handelingen van een Staat betreffende de uitoefening van het staatsgezag, waarvoor een immuniteit geldt, en de handelingen door een Staat gesteld als particulier in het kader van een deelname aan het economisch leven, waarvoor geen immuniteit kan gelden. Het verdrag werkt dit onderscheid verder uit. 

Naast de immuniteit van rechtsmacht bevat het verdrag een belangrijk deel over de immuniteit van Staten tegenover dwangmaatregelen. Dit deel voorziet als algemene regel dat tegen de eigendommen van een Staat geen conservatoire of executiemaatregelen kunnen genomen worden tenzij één van de uitzonderingen ingeschreven in het verdrag van toepassing zijn. Het Gerechtelijk wetboek heeft reeds een aantal overeenstemmende bepalingen van het verdrag in de Belgische wetgeving opgenomen.

België heeft het verdrag ondertekend op 22 april 2005.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden
Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden