Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 mei 2017

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie. 

Overeenkomstig het regeerakkoord beoogt de oprichting van deze nieuwe directie het maximaal vrijmaken van politiecapaciteit, zowel op lokaal als op federaal vlak, en het herinvesteren van de vrijgekomen middelen in de eigenlijke politietaken, waarvoor een algemene politiebevoegdheid vereist is. Op lokaal vlak wordt aldus gestreefd naar een grotere 24/7-beschikbaarheid van snelle politiehulp en naar een versterkt nabijheidskarakter. De federale politie zal op haar beurt de geïntegreerde politiesamenwerking intensiveren en haar slagkracht verhogen in de prioritaire veiligheidsdomeinen. Concreet gezien moet deze directie Beveiliging gelijkaardige opdrachten, die door verschillende korpsen en diensten worden uitgevoerd, samenbrengen binnen één nieuwe structuur.

Het voorontwerp van wet regelt in de eerste plaats de overdracht van het personeel vanuit drie bestaande diensten: de ambtenaren van het Veiligheidskorps, de militairen in actieve dienst met een graad van vrijwilliger of van onderofficier die zich kandidaat stellen en weerhouden worden, en de personeelsleden van Brussels Airport Company bekleed met de functie van inspecteur bij de luchthaveninspectie die zich kandidaat stellen. In de nieuwe directie zullen dus hoofdzakelijk beveiligingsagenten werkzaam zijn: volwaardige en zorgvuldig opgeleide leden van het operationeel kader met een nieuwe graad en met zekere politiebevoegdheden.

De nieuwe directie DAB, bestaande uit 1600 VTE, zal instaan voor de beveiliging van:

  • de koninklijke paleizen
  • de infrastructuur van de SHAPE en de NAVO
  • de internationale en Europese instellingen
  • de nationale en de internationale overheidsgebouwen
  • de kritieke infrastructuren
  • de nucleaire sites
  • de hoven en rechtbanken (inclusief bewaking en vervoer van gedetineerden)
  • de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal

Ze zal ook instaan voor de punctuele beveiliging van politionele operaties en, in subsidiaire orde, de escortes.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet betreffende de beveiligingsassistenten en –agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden
Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden