Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 2 juni 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Canada anderzijds.

Deze kaderovereenkomst werd in Brussel op 30 oktober 2016 ondertekend en dient de nieuwe juridische basis te worden voor de bilaterale relaties tussen de Europese Unie en Canada. De kaderovereenkomst komt in de plaats van de gezamenlijke politieke verklaring over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Canada van 1996.

De overeenkomst voorziet in een brede en moderne juridische grondslag voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Canada. Ze bevat de politieke standaardclausules van de Europese Unie inzake mensenrechten, het Internationaal Strafhof, massavernietigingswapens, handvuurwapens en lichte wapens en terrorismebestrijding. De overeenkomst voorziet verder in samenwerking op het vlak van economische en duurzame ontwikkeling, justitie, vrijheid en veiligheid, en politieke dialoog. Ter opvolging van deze overeenkomst wordt een gemengd samenwerkingscomité in het leven geroepen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden