Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van het mandaatsysteem binnen de federale overheid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juli 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorstel tot wijziging van het mandaatsysteem en een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de aanduiding en de uitoefening van mandaatfuncties binnen de federale overheid.

Het regeerakkoord bepaalt dat het mandaatsysteem (= systeem waarbij tomanagers tijdelijk een functie uitoefenen) binnen de federale overheid gewijzigd dient te worden. 

Om het systeem te verbeteren, werden verschillende voorstellen uitgewerkt, opgedeeld in blokken. Deze blokken zijn: 

  • een betere rekrutering: inzet van headhunters bij het aantrekken van kandidaten, praktijkoefening bij een extern bureau, integriteitstest
  • meer begeleiding en ondersteuning van de mandaathouders leidt tot betere leiders: een nieuwe dienst zal ondersteuning bieden
  • een dynamische loopbaan bevorderen: het aantal mandaten binnen dezelfde functie wordt beperkt tot 2, vangnet voorzien voor mandaathouders die stoppen, aangepaste evaluatie
  • het aantal mandaathouders per organisatie wordt bepaald in functie van de behoeften van de organisatie

Na syndicale onderhandelingen, wordt het ontwerp voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden