Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Oprichting van een cel Gelijke Kansen bij de FOD Justitie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 29 september 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft een cel Gelijke Kansen op te richten bij de FOD Justitie.

Overeenkomstig het regeerakkoord richt het ontwerp van koninklijk besluit binnen de federale administratie een cel Gelijke Kansen op. Die cel komt er binnen de FOD Justitie, bij het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden en dit wegens zijn rol op het vlak van mensenrechten, in het bijzonder wat betreft het voorbereiden en beheren van de wetgeving, deelname aan internationale onderhandelingen, rapportage, adviesverlening en opvolging van alle vraagstukken met betrekking tot de rechten van de mens. De cel wordt op 1 januari 2018 definitief toegewezen aan de FOD Justitie. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandeling en wordt vervolgens voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Tiziana RizzoTiziana Rizzo
Woordvoerster van staatssecretaris Zuhal Demir
+32 476 96 68 30
vCard downloaden