Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL EN

Toestand van de federale staatsschuld per eind september 2017

Door Jean Deboutte

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand september 2017 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 5,591 miljard euro, tot 393,167 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,400 miljard euro, en evolueerde zo tot 379,210 miljard euro per eind september 2017.

Het netto te financieren saldo van de maand september 2017 bedroeg 3,407 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 249,573 miljoen euro per eind september.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Op 4 september 2017 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,65% uitgegeven ten  bedrage van 4,163 miljoen euro.

• Staatsbon 1220 (3,40% 2009-2017) kwam op 4 september 2017 op eindvervaldag, en werd terugbetaald voor een bedrag van 33,049 miljoen euro.

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.825.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• OLO 40 (5,50% 2002 – 2017) werd op eindvervaldag van 28 september 2017 terugbetaald voor een bedrag van 8,438 miljard euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 2,194 miljard euro.

Eind september 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,50% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,67% op het einde van september 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind september vorig jaar.

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'Federaal Agentschap van de Schuld' Federaal Agentschap van de Schuld
Kunstlaan 30
1040 Brussel
België
+32 257 47082
http://www.debtagency.be

Contact

Jean DeboutteJean Deboutte
Directeur Strategy, Risk Management & Investor Relations
+32 2 574 72 79
+32 470 74 72 79
vCard downloaden