Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg - Tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 oktober 2017

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement vaststelt van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg.

Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. De rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg is onderverdeeld in drie afdelingen: Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau. Sommige afdelingen zijn exclusief bevoegd gemaakt voor bepaalde categorieën van zaken.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

 

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden