Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 oktober 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer. 

België en Algerije hebben op 27 februari 2017 in Brussel een nieuwe bilaterale overeenkomst betreffende het luchtvervoer ondertekend. Deze overeenkomst vervangt de bilaterale luchtvaartovereenkomst van 23 mei 1969 waarvan meerdere clausules hetzij verouderd waren, hetzij met het communautair recht niet overeenstemden, hetzij gewoon niet meer beantwoordden aan de behoeften van de belanghebbenden of aan de ontwikkeling op aeropolitiek vlak. 

Deze overeenkomst biedt nieuwe opportuniteiten aan de luchtvaartmaatschappijen van beide landen om de bestaande luchtverbindingen zowel tussen hun hoofdsteden als tussen regionale luchthavens uit te breiden. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden