Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 oktober 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan.

De overeenkomst, die op 18 februari 2017 in München werd ondertekend, is de eerste juridisch-bindende contractuele band ooit tussen de EU en Afghanistan. De overeenkomst stelt een partnerschap tussen de beide partijen in met als doel de versterking van de dialoog en de samenwerking. De overeenkomst bevat de politieke standaardclausules van de EU inzake mensenrechten, het Internationaal Strafhof, massavernietigingswapens, handvuurwapens en lichte wapens en terrorismebestrijding. Bovendien bestrijkt ze de ontwikkelingssamenwerking, de samenwerking inzake handel en investeringen, de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, de sectorale samenwerking en de regionale samenwerking.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een aanvankelijke periode van 10 jaar.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden