Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 oktober 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten.

Het amendement, dat op 15 oktober 2016 in Kigali werd goedgekeurd, beoogt het uitfaseren van gefluoreerde koolwaterstoffen (HFC’s), zeer krachtige broeikasgassen die vooral als koelvloeistof gebruikt worden. Door HFC’s te vervangen  door milieuvriendelijke alternatieve stoffen die eveneens de ozonlaag vrijwaren, levert men een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden