Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de ministerraad van 8 december 2017

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toekenning van domeinconcessies in de zeegebieden
 • Actieplan 2018 tegen sociale fraude en sociale dumping
 • Overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut te Rome aan de Academia Belgica
 • Afwijking op de evenwichtige aanwezigheid tussen vrouwen en mannen in de adviesorganen
 • Overdracht van de personeelsleden van Famifed naar de deelentiteiten
 • Organisatie van de herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog in België in 2018
 • Wijziging van verschillende koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies
 • Toekenning van toelagen voor informatie- en communicatieacties
 • Erkenning van de aanslag op straat van 31 oktober 2017 in New York als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan
 • Wettelijke aanpassingen in het kader van de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Terminologische en technische wijzigingen aan verschillende wetten die van toepassing zijn op de militairen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Verbetering van de verkeersveiligheid - Tweede lezing
 • Wijziging van GAS-boetes voor verkeersovertredingen
 • Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2018
 • Inzet van Belgische militairen aan boord van de AWACS-vliegtuigen van de NAVO
 • Belgische deelname Europese maritieme operaties ‘EUNAVFOR MED SOPHIA’ en ‘EUNAVFOR ATALANTA’
 • Verlenging bijdrage NAVO-opdracht ‘Resolute Support’
 • Verlenging van de Belgische deelname aan de Europese trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 14 en 15 december 2017
 • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden