Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Aanpassing van de parameters van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 januari 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Het ontwerp past de lage- en de hogeloongrens aan van categorie 2, die gebruikt worden bij de berekening van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen volgens de dubbele indexering die plaatsvond sinds de vaststelling van deze bedragen in 2016. Zo zijn er geen verliezers in de tweede fase van de tax-shift.

De parameters van de structurele vermindering, in werking getreden op 1/1/2018, veranderen als volgt voor categorie 2:

  • lageloongrens van 7.218 naar 7.400 euro
  • hogeloongrens van 12.484,8 naar 12.990 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden