Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 januari 2018

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf waarvoor aan Defensie als aanbestedende overheid supplementair de nodige investeringsmiddelen worden toegekend.

Het nieuwe Hoofdkwartier zal worden opgericht op de globale site van het huidige Kwartier Koningin Elisabeth en het voormalige Hoofdkwartier van de NAVO, met reductie van de huidige footprint en met valorisatie van de voor Defensie overtollige terreinen. De opbrengsten van de te verkopen terreinen worden ingeschreven als niet-fiscale ontvangsten van de Schatkist, ten voordele van de federale Staat.

Een technische federale werkgroep wordt vervolgens opgericht, samengesteld uit afgevaardigde(n) van in het bijzonder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, het Federaal Aankoopcomité, de Regie der Gebouwen en Defensie. Ze zal een verkoopstrategie voor deze terreinen bepalen en tevens de toekomstige geografische lokalisatie van het nieuwe hoofdkwartier van Defensie voorstellen, alsook een aanpak voor de verdere besprekingen voor herbestemming, projectontwikkeling en de uiteindelijke verkoop.

Defensie zal een dossier voor voorafgaand akkoord aan de ministerraad overmaken voor de realisatie van het nieuwe Hoofdkwartier van de Defensiestaf, inclusief de besluiten van de federale werkgroep, rekening houdende met de integratie van de vijfde Europese School.
 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden