Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 12 januari 2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 januari 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie gaf minister van Defensie Steven Vandeput meer uitleg over de bouw van het nieuwe Hoofdkwartier voor de Defensiestaf ter vervanging van de bestaande gebouwen, die niet meer up to date zijn. Het zal zich op de globale site bevinden, waar ook het Kwartier Koningin Elisabeth en het voormalige Hoofdkwartier van de NAVO gesitueerd zijn.   

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine weidde vervolgens uit over twee bepalingen omtrent de in het interprofessioneel akkoord voorziene welvaartsaanpassingen op vlak van pensioenen voor zelfstandigen. Het gaat om de invoering van een welvaartspremie en de verhoging van de minimumovergangsuitkering. Hij kondigde bovendien ook de goedkeuring aan van twee ontwerpen van koninklijk besluit gericht op de garantie van de financiering van pensioenen van plaatselijke overheidsdiensten.

Op internationaal vlak gaf minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meer informatie over het voorontwerp van wet dat de consulaire bijstand voor Belgen die naar het buiteland reizen en er in een noodsituatie verkeren voortaan in de Belgische wetgeving verankert. Consulaire bijstand wordt dus een universeel geldend recht met en niet langer een gunst.

Minister van Werk Kris Peeters gaf hierna toelichting over verschillende maatregelen omtrent de vermindering van bijdragen met het oog op het stimuleren van het concurrentievermogen.

Ten slotte heeft premier Charles Michel in het kader van het energiepact aangekondigd dat het kernkabinet vanochtend de specifieke werkmethode heeft verduidelijkt. Zo krijgt minister van Energie Marie Christine Marghem de volmacht om bijkomend cijfermateriaal te verschaffen aan de regering tot eind januari. Charles Michel verduidelijkte dat het raamwerk binnen de grenzen blijft van wat besloten werd in het regeerakkoord.

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden