Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Vermindering van de werknemersbijdragen na herstructurering

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 januari 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers met lage lonen en slachtoffers van een herstructurering.

Werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering, krijgen een beperkte tijd (3 kwartalen) een korting op de werknemersbijdragen. Om aanspraak te kunnen maken op dit systeem, moet men onder de hogeloongrens categorie 1 vallen, die sinds 1 januari is afgeschaft.

Een beperkte overgangsperiode zal toelaten dat degenen die al gebruik maken van het systeem geen netto zouden verliezen. Wie op 31 december genoot van het systeem, behoudt zijn/haar loonvoordeel op de voorwaarden zoals die waren op dat moment. Deze overgangsperiode dooft automatisch uit na maximaal 3 kwartalen. Hierna valt iedereen terug op de enige nog bestaande hogeloongrens, namelijk die van categorie 2.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden