Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 2 februari 2018

De ministerraad heeft akte genomen van een nota van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders over het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie.

2018 wordt een feestelijk jaar voor de Benelux: 60 jaar geleden werd het verdrag over de Benelux Unie ondertekend. Sindsdien is de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg een evidentie geworden en is de intensiteit binnen en buiten de Benelux-instellingen enkel toegenomen. Tien jaar geleden werd een nieuw verdrag gesloten, dat de Benelux-samenwerking actualiseerde. Datzelfde jaar werd de samenwerking met
Noordrijn-Westfalen vastgelegd in een politieke verklaring.

België wenst tijdens zijn voorzitterschap een verdere impuls geven aan de samenwerking tussen de drie landen. Het Belgisch Voorzitterschap heeft hierbij als leidraad het Jaarplan 2018, het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020 en de Gezamenlijke Verklaring van de Benelux Top (Den Haag – 8 november 2017). De rode draad doorheen het Jaarplan 2018, namelijk digitalisering en duurzaamheid, wordt door het Belgische Voorzitterschap volledig onderschreven. Voor België lijkt de Benelux het uitgelezen terrein om de laboratoriumfunctie op dit vlak te bekleden en een aantal lijnen uit te zetten die kunnen gelden als toonaangevend binnen de Europese Unie.

Ook wenst het Belgische Voorzitterschap in het bijzonder het initiatief van het Benelux Secretariaat-Generaal te ondersteunen om concrete stappen te zetten in de samenwerking met Frankrijk en de Franse regio’s, naar analogie met Noord-Rijn Westfalen. Het verdiepen van de interne markt tevens is een uitgelezen taak voor de Benelux, gezien de sterk verweven economische realiteit van onze drie landen. België zal tijdens zijn voorzitterschap vooral op de thema’s duurzaam transport, energietransitie en e-governance inzetten.

Ten slotte wil België onder zijn voorzitterschap nog bijkomende stappen zetten op vlak van politiesamenwerking, crisisbeheer en rampenbestrijding, asiel en migratie, strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping en verkeersveiligheid.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden