Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Centralisering van aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 februari 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de centralisering van  de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Het ontwerp voorziet een centralisering van de indiening van de aanvragen in het kader van de digitalisering in alle sectoren. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zal het centrale adres op de aanvraagformulieren vermelden.

Daarnaast zal het Beheerscomité van de RVA het model en de inhoud van de aanvraagformulieren bepalen (voor alle sectoren en alle betrokken besluiten).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden