Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: vervanging van de regeringscommissaris

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 februari 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een koninklijk besluit over eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De heer Francis De Meyere wordt eervol ontslagen als regeringscommissaris bij het FANC. De heer Philippe Waeytens wordt benoemd als regeringscommissaris bij het FANC.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden