Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 9 februari 2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 februari 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na de ministerraad hield de eerste minister een korte persconferentie waar hij kort uitleg gaf over het rapport van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen over de repatriëring van Soedanezen.

Het rapport werd vrijdag door het kernkabinet besproken. Het rapport wordt om 14 uur toegelicht in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden