Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overheveling van goederen, wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 2 maart 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat goederen, wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ) naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) overhevelt.

De wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de HVKZ in de RSZ en de HZIV is in werking getreden op 1 januari 2018. In dit kader regelt dit ontwerp van besluit de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de HVKZ:

  • voor de roerende goederen gebeurt de overdracht aan de HZIV in functie van het overgedragen personeel; de resterende roerende goederen worden overgedragen aan de RSZ
  • de onroerende goederen worden overgedragen aan de RSZ, die de lasten draagt van de onroerende goederen die zich in België bevinden tot aan de ontbinding van de HVKZ
  • de RSZ en de HZIV treden in de rechten en de plichten van de HVKZ met betrekking tot de overgedragen opdrachten (goederen, overeenkomsten en gerechtelijke procedures)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden