Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Samenwerkingsakkoord over de verdeelsleutel van de productiekosten van verblijfs- en werkvergunningen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 2 maart 2018

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de verdeelsleutel van de kosten die verbonden zijn aan de productie van verblijfs- en werkvergunningen.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord voert het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 over de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en inzake verblijfsvergunningen en normen omtrent de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten uit. Het heeft als doel de sleutel voor de verdeling van de kosten verbonden aan de productie van de 'gecombineerde vergunning' en de verblijfstitels met een werkgerelateerde vermelding tussen de partijen te bepalen.

De verdeelsleutel is de volgende :

 • 18% van de totale factuur van de kosten wordt ten laste genomen door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • de resterende 82% wordt als volgt verdeeld tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap:
  • 37% wordt als volgt verdeeld tussen de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap:
   • 55% voor het Vlaams Gewest
   • 25% voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • 15% voor het Waals Gewest
   • 5% voor de Duitstalige Gemeenschap
  • 63% voor de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord mag voorgelegd worden aan het Overlegcomité.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Katrien JansseuneKatrien Jansseune
Woordvoerster van staatssecretaris Theo Francken
+32 471 20 95 23
vCard downloaden