Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 maart 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2018 vaststelt.

Het gaat om de volgende twee brugdagen:

  • vrijdag 11 mei
  • maandag 24 december

Deze regeling is van toepassing op alle personeelsleden van de federale overheid.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden