Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking met betrekking tot de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld.

Deze overeenkomst, gedaan te Brussel op 29 mei 2009, bepaalt:

  • de procedures met betrekking tot de herverdeling van de inningskosten wanneer eigen middelen ter beschikking worden gesteld van de EU-begroting in geval van gecentraliseerde vrijmaking voor goederen die bij de douane in een lidstaat zijn aangegeven maar fysiek zijn aangebracht bij de douane in een andere lidstaat
  • de manier waarop de inningskosten worden vastgesteld en hoe ze tussen de betrokken lidstaten worden herverdeeld
  • de verplichting voor de lidstaat die de enige gecentraliseerde inklaringsvergunning heeft afgeleverd om de helft van de inningskosten toe te kennen aan de lidstaat waar de goederen werden aangeboden om de regeling te verlaten
  • de regeling van geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot de interpretatie of de werking ervan, bij voorkeur door onderhandeling

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden