Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht.

Dit protocol, gedaan te Brussel op 29 juni 2016, vervolledigt de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC), ondertekend op 19 februari 2013, waarbij de geschillen betreffende Europese octrooien worden gecentraliseerd bij een gerecht dat bestaat uit een gerecht van eerste aanleg, een hof van beroep en een griffie. Het eengemaakt octrooigerecht zal uitspraak doen over geschillen betreffende Europese octrooien en betreffende Europese octrooien met eenheidswerking.

Het UPC is een internationale rechtbank die eigen rechtspersoonlijkheid geniet. Het protocol inzake voorrechten en de immuniteiten van het UPC strekt ertoe een goede werking van de diverse entiteiten van het nieuwe gerecht en van de regionale en lokale afdelingen van zijn gerecht van eerste aanleg mogelijk te maken.

In België wordt een lokale afdeling van het gerecht van eerste aanleg van het UPC opgericht. Dankzij de bekrachtiging van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het UPC kan worden voldaan aan de behoeften van de rechters die in de Belgische lokale afdeling zetelen en wordt deze afdeling aantrekkelijker voor de gebruikers van het octrooisysteem in België en elders in Europa.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden