Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië in april 2018.

De stabiliteit in de zuidelijke Europese periferie staat onder druk, wat een directe negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van de Europese burgers met zich meebrengt door internationaal terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit, illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Een proactieve militaire bijstand aan de vorming van de militairen van Afrikaanse partnerlanden kan bijdragen tot een duurzame regionale stabilisering. In het kader van de bilaterale samenwerking met de Nederlandse marine en het Nederlands Korps Mariniers, neemt Defensie in 2018 deel aan de NAVO-operatie Sea Guardian, meer bepaald aan boord van het Nederlandse schip Karel Doorman.

Tijdens de trainingsfase en de transitie van het schip richting haar operationele inzet ten voordele van de operatie Sea Guardian in de Middellandse Zee, voert de Nederlandse Taskgroep een regionale Maritime Capacity Building (rMCB) uit in de periode van 16 tot en met 23 april 2018 en dit ten voordele van de Tunesische 51st Royal Commando Marines in de haven van Bizerte in Tunesië. Deze verdere opbouw van de maritieme capaciteiten van het Tunesisch veiligheidsapparaat past binnen de strategische visie voor Noord-Afrika, alsook binnen de andere activiteiten die België al bilateraal met Tunesië organiseert. De inzet van het Belgische detachement in rMCB, dat bestaat uit vijf militairen, is voorzien vanaf het schip Karel Doorman, dat tijdens de duur van deze missie op zee blijft.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden