Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Het ontwerp kent een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 371.473,85 euro toe aan de AUVB voor een periode van twee jaar. Deze financiering kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.

Het uitgetrokken bedrag moet de werkingskosten van die unie en van de verenigingen van verpleegkundigen die ervan deel uitmaken financieren. Het gaat in het bijzonder om het opstellen van adviezen over de uitoefening van hun beroep en hun deelname aan verschillende vergaderingen.

Het ontwerp zal ter ondertekening voorgelegd worden aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB)

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden