Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 30 maart 2018

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na de ministerraad en het kernkabinet vond een persconferentie plaats. Eerste minister Charles Michel kondigde aan dat de budgettaire notificaties gevalideerd werden en voorgelegd mogen worden aan het parlement in het kader van de budgettaire controle. Vervolgens gaf hij toelichting bij twee belangrijke beslissingen die in het kernkabinet genomen werden. Enderzijds gaat het om de federale energiestrategie (zie presentatie in bijlage). Anderzijds betreft het de pensioensvoorwaarden met betrekking tot de zware beroepen. De minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wordt gemandateerd door de regering om het sociaal overleg te beginnen in het kader van deze structurele hervorming van de pensioenen. 

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Documenten in bijlage:


Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden