Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging van bepalingen van het Consulair Wetboek

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat enkele bepalingen van het Consulair Wetboek wijzigt.

Het voorontwerp beoogt het Consulair Wetboek te actualiseren op vlak van de volgende twee punten:

  • De bepalingen inzake paspoorten, de afgifte en de intrekking ervan worden geactualiseerd om ze zo goed mogelijk af te stemmen op de veiligheidscontext die de laatste tijd sterk is geëvolueerd.
  • Het hoofdstuk over de legalisatie en het onderzoek van vreemde documenten van het Consulair Wetboek moet evenens gewijzigd worden, omdat de problematiek van de 'echte valse' documenten die voor legalisatie aangeboden worden steeds groter wordt. De mogelijkheid moet dus bestaan om een legalisatie te weigeren als er twijfels zijn over de inhoud van een document dat vormelijk wel volledig voldoet aan de vereisten voor legalisatie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden