Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 mei 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming.

Het protocol, gedaan te Brussel op 17 februari 2016, brengt wijzigingen aan in zowel de jachtregelgeving als in de regelgeving met betrekking tot de vogelbescherming. Het onderdeel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de vogels wordt gewijzigd via verschillende strikt tekstuele amendementen die de inhoud van de beschermingsmaatregelen niet wijzigen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden