Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 mei 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart.

Het Verdrag inzake de Burgerluchtvaart werd op 7 december 1944 te Chicago ondertekend. Het heeft de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) opgericht. Deze is gevestigd in Montreal en is verantwoordelijk voor de coördinatie en de reglementering van het internationale luchtvervoer.

​Het eerste protocol wijzigt artikel 50, alinea a) van het verdrag, en verandert de samenstelling van de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) door het aantal leden op te trekken van 36 naar 40.

​Het tweede protocol wijzigt artikel 56 van het verdrag, om de samenstelling van de commissie inzake luchtverkeer te veranderen door het aantal leden op te trekken van 19 naar 21.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden