Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Verlenging van de militaire instructieopdracht in Niger tot eind 2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 mei 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het behoud tot het einde van 2018 van een detachement van gemiddeld een tiental militairen voor de verderzetting van de militaire instructieopdracht in Niger en de voorbereiding van de volgende fase.

Het verlengen van deze opdracht kan ertoe leiden dat de Nigerese strijdkrachten beter gewapend zullen zijn om op te treden tegen interne en externe dreigingen van 'Violent Extremist Organizations' (VEO). Onze verlengde aanwezigheid zal ook toelaten om ons netwerk verder uit te bouwen en om de interdepartementale situationele kennis over de toestand in de Sahel zowel als in Niger te verzekeren.

De gemiddelde bezetting van het detachement voor de rest van 2018 zal uit een tiental militairen bestaan. Dit detachement zal als verbindingselement de continuïteit verzekeren totdat er met de Nigerese autoriteiten nieuwe projecten voor instructie zijn overeengekomen en al de voorwaarden hiervoor zijn vervuld. De Belgische militairen zullen verbindingsopdrachten en instructieopdrachten uitvoeren en verder de ‘situational awareness’ opbouwen. In functie van de werklast, cursussen en programma's, zal de Belgische aanwezigheid in de tijd aangepast worden.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden