Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Belastingaangifte via tax-on-web kan nog 1 maand.

Door Francis Adyns, Florence Angelici

De burger heeft nog één maand, tot 12 juli, om zijn aangifte in de personenbelasting in te dienen via tax-on-web. Tot nu toe registreerde de FOD Financiën al 886.000 aangiften via tax-on-web waarvan 26.000 via de nieuwe identiteitsapp itsme.

Op één maand van de einddatum zijn er 886.000 aangiften via tax-on-web. Dat zijn er in vergelijking met vorig jaar op hetzelfde tijdstip 166.000 minder. We verwachten ons daaraan doordat we dit jaar meer voorstellen van vereenvoudigde aangifte sturen, zullen we 594.000 aangiften via tax-on-web minder hebben dan vorig jaar.

Dit jaar kregen 3 miljoen burgers een voorstel van vereenvoudigde aangifte en hoeven niets te doen als ze daarmee akkoord zijn. Vorig jaar was 94 % van die burgers akkoord met hun voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Via de nieuwe identiteitsapp itsme om zich aan te melden werden 26.000 aangiften in tax-on-web ingediend. Het aanmelden via itsme biedt een alternatief voor de eID en de kaartlezer, heeft een hoog veiligheidsniveau, is snel makkelijk en vereist slechts één code voor aanmelding bij MyMinfin en vele andere online diensten.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden