Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 juni 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister KMO's Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars goedkeurt.

Dit ontwerp heeft tot doel het reglement van plichtenleer, zoals gewijzigd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, goed te keuren. Deze aanpassingen brengen terminologische wijzigingen aan in de tekst, samen met enkele kleine toevoegingen die rekening houden met de evolutie van de functie en/of de realiteit op het terrein. Andere wijzigingen betreffen nieuwe regels die vooral de bescherming van, al naar het geval, de consumenten of de mede-eigendommen beogen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden