Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 juni 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen hernieuwt.

Het mandaat van Anne Vanderstappen wordt hernieuwd voor een duur van zes jaar vanaf 9 juli 2018.

Het ontwerp wordt ter onderteking aan de Koning voorgelegd.

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden