Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en de politierechtbank Limburg

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 juli 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen en de politierechtbank van Limburg.

Het eerste ontwerp heeft te maken met de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen en voorziet in een bepaling over de bevoegdheid van de raadkamers, maar ook in de centralisering van bepaalde strafrechtelijke zaken, hetzij in een enkele afdeling, hetzij in twee afdelingen. Wanneer zaken in twee afdelingen zijn gecentraliseerd, bepaalt het zaakverdelingsreglement voor welk grondgebied die afdelingen bevoegd zijn.

Het tweede ontwerp heeft te maken met de politierechtbank van Limburg en deelt de politierechtbanken middels een zaakverdelingsreglement op in twee of meer afdelingen, en bepaalt het grondgebied van de desbetreffende afdelingen. Het ontwerp herdefinieert met name het grondgebied van de afdeling Maaseik, zodat zij haar rechtsmacht kan uitoefenen over het grondgebied van de stad Maaseik. Anderzijds anticipeert het ontwerp op de fusies van bepaalde gemeenten vanaf 1 januari 2019.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

 

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden