Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 13 juli 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen goedkeurt.

Het ontwerp zorgt voor de goedkeuring van een ontwerp van avenant bij de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) om er de nieuwe Directie ECL (Eerlijke Concurrentie – Concurrence Loyale) in te integreren. De doelstellingen van dit ontwerp van avenant komen overeen met wat het RSVZ gevraagd heeft om te integreren in het Actieplan sociale fraudebestrijding 2018. Het werd voorgelegd aan de bevoegde instanties en de Raad van Beheer van het RSVZ heeft het goedgekeurd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden
Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden
Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden