Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 april 1994 over de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en over het federaal agentschap voor nucleaire controle wijzigt.

Het voorontwerp heeft als doel een nieuwe afdeling in de wet van 15 april 1994 in te voegen, die een aantal nieuwe bevoegdheden toekent aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Daarnaast wordt ook een informatieplicht ingevoerd voor het Agentschap met betrekking tot de conformiteit van radioactieve afvalstoffen met de voor deze stoffen geldende acceptatiecriteria.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden