Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2018

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten op vlak van interne en externe effectiviteit, efficiëntie en administratieve vereenvoudiging.

De overheidsopdracht zal via de open aanbestedingsprocedure met Europese bekendmaking verlopen, en is verdeeld in twee percelen:

  • geïntegreerde coördinatie en onderhoud van de horizontale ICT-projecten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), namelijk de volledige omkadering van programma's/projecten waarbij verschillende partners van de publieke en de private sector betrokken zijn en het op verzoek van de DAV analyseren en voorbereiden van de nieuwe projecten of initiatieven
  • het uitvoeren (analyse, ontwikkeling en onderhoud) bij de DAV of zijn partners van ICT-projecten en van concrete projecten inzake de administratieve vereenvoudiging op het vlak van effectiviteit en efficiëntie. Dit tweede perceel heeft als doel over analyse- en ontwikkelingsteams te kunnen beschikken in het kader van interne en externe projecten of subprojecten inzake effectiviteit, efficiëntie en administratieve vereenvoudiging

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Katrien JansseuneKatrien Jansseune
Woordvoerster van staatssecretaris Theo Francken
+32 471 20 95 23
vCard downloaden