Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 31 augustus 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de nationale verklaring goed inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. 

Deze nationale verklaring is een uiting van het engagement op lange termijn van de regering op het vlak van nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. Ze beantwoordt aan de voorschriften inzake veiligheid van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

De verklaring is gebaseerd op de volgende algemene uitgangspunten:

  • het rechtvaardigingsprincipe en de prioriteit aan nucleaire veiligheid en beveiliging
  • de permanente verbetering in een internationaal kader
  • een transparante communicatie
  • het veilig beheer van het radioactief afval
  • de gelaagde bescherming
  • de langetermijnvisie

De verklaring wordt overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden