Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 oktober 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met de voorlegging op het Overlegcomité van een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap dat het samenwerkingsakkoord uitvoert over de coördinatie tussen het beleid over werkvergunningen en het beleid over verblijfsvergunningen.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord regelt de bijzondere uitvoeringsbepalingen van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018, en zet reeks gerelateerde richtlijnen gedeeltelijk om, die met name deel uitmaken van het actieplan over legale migratie, aangenomen door de Europese Commissie in 2005.

In dit samenwerkingsakkoord werden, naast een aantal algemene bepalingen, de nadere bepalingen en regels betreffende volgende principes opgenomen:

  • modaliteiten van de aanvraag tot machtiging tot verblijf
  • geldigheidsduur van de machtiging
  • te volgen procedure in geval van mobiliteit voor hooggekwalificeerden, ICT’ers en onderzoekers
  • informatie-uitwisseling tussen de bevoegde overheden
  • afgifte van visa en verblijfsdocumenten

Het ontwerp zal worden voorgelegd op het volgende Overlegcomité.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen, en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Katrien JansseuneKatrien Jansseune
Woordvoerster van staatssecretaris Theo Francken
+32 471 20 95 23
vCard downloaden