Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 25 oktober 2018

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op donderdag 25 oktober in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na afloop van de ministerraad en het kernkabinet vond er een persconferentie plaats. Eerste minister Charles Michel kondigde aan dat het kernkabinet zich gebuigd heeft over de militaire aankopen en bevestigde de keuze voor de F-35. Minister van Defensie Steven Vandeput en minister van Economie Kris Peeters gaven hierover elk meer toelichting.

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden