Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Inhuldiging van het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Op dinsdag 13 november 2018 huldigen Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën in Vilvoorde in. 

Deze inhuldiging brengt een miskend aspect van de douane in de kijker: analyses uitvoeren om de accijnsrechten te kunnen bepalen of om uit te maken of gecontroleerde producten (zoals drugs en pesticiden) verboden zijn.
Aansluitend op de toespraken door de ministers en de administrateur-generaal vindt een geleid bezoek aan het gebouw en aan het laboratorium plaats.
 

Wanneer? Dinsdag 13 november 2018 om 9 uur
Waar? Gustaaf Levisstraat 10 - 1800 Vilvoorde

 

Programma:

- 9 uur:

  • o Toespraak door Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
  • o Toespraak door Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude
  • o Presentatie door Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

- 9.30 uur: Geleid bezoek aan het gebouw en het laboratorium
 

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden