Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Globaal budget 2018 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2018 vaststelt van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten wordt voor het dienstjaar 2018 vastgelegd op 4.140.348.000 euro voor het hele Rijk. Het ontwerp vermeldt ook de inventaris van de besparingsmaatregelen en de initiatieven opgenomen in het globaal budget voor het dienstjaar 2018, evenals de neutralisatieprincipes.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden