Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van bepalingen over de geïntegreerde politie

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat bepalingen over de geïntegreerde politie wijzigt.

Het voorontwerp voert een reeks technische en budgettaire aanpassingen door om op de tijdens de budgettaire controle 2018 vastgestelde bevindingen te antwoorden en problemen op te lossen op niveau van de geïntegreerde politie en haar werking.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden
Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden