Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Facturering tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit over de hervorming civiele veiligheid en tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp.  

Het ontwerp bepaalt het tarief voor een commandowagen met een cilinderinhoud van meer dan 2000cm³ en minder dan 4500cm³ (50 euro), dat bij de redactie van de tekst van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp niet werd opgenomen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden