Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Uitnodiging studiedag “Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging" 12/12

Door Evelien De Vos

De FOD Sociale Zekerheid nodigt u van harte uit op de studiedag 

“Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging"

op 12 december van 9u15 tot 17u00

Zaal Pacheco (FinanceTower)

Pachecolaan 13, 1000 Brussel

 

Op 12 december 2018 organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een studiedag met als titel 'Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging'. Aanleiding voor de studiedag is de vijftigste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen ('Happy Independent's Year').

 

Ons model van sociale zekerheid is grotendeels op de arbeidsmarkt geënt. De twee zijn dan ook op een dynamische manier met elkaar verbonden. De FOD Sociale Zekerheid presenteert op de studiedag een stand van zaken van het socialezekerheidsstelsel van zelfstandigen. Daarnaast werden heel wat Belgische en buitenlandse experts uitgenodigd voor een debat over de toenemende moeilijkheid om arbeidsrelaties te kwalificeren, specifiek onder invloed van de platform- of deeleconomie. 

 

Praktische info

Bekijk het volledige programma van de studiedag (.pdf)

Tijd en plaats: 12 december in het Pacheco Center Brussel.

Ontvangst vanaf 8u15. De eerste lezing begint om 9u15.

 

Vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. vrijdag 7/12 met een mailtje naar Besoc.Event@minsoc.fed.be

 

 

Bron

Logo of 'Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid' Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50/100
1000 Brussel
België
+32 2 528 60 11
http://www.socialsecurity.fgov.be

Contact

Evelien De Vos

Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel, Belgium
+32 473 13 13 29
vCard downloaden