Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Raamovereenkomst voor de huur van berlines en SUV voor de federale politie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een raamovereenkomst van leveringen voor de huur van anonieme gepantserde berlines en SUV ten voordele van de federale politie.

Dit contract loopt tot eind 2020 met de mogelijkheid om de opdracht twee keer met zes maanden te verlengen tot eind 2021. De leveringen van de opdracht moeten niet alleen de tekorten aanvullen, maar ook de voertuigen in eigendom vervangen die meer dan tien jaar oud zijn. De periode tussen de voorziene einddatum van het huidige contract en de begindatum van dit nieuwe contract zal worden overbrugd door een verlenging van zes maanden van het huidige contract, met de mogelijkheid van een maandelijkse opzegging. De overheidsopdracht zal via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking verlopen.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden