Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verplichtingen omtrent verwerking van passagiersgegevens opgelegd aan vervoerders en reisoperatoren - Tweede lezing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Mobiliteit François Bellot in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de verplichtingen opgelegd aan hogesnelheidstreinvervoerders en -ticketverdelers (HST) en busvervoerders op in het kader van de verwerking van passagiersgegevens door de vervoerders en reisoperatoren in de verschillende transportsectoren.

De ontwerpen werden aangepast aan het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State. Ze werken de volgende verplichtingen van enerzijds de HST-vervoerders en -ticketverdelers (High Speed Train) en anderzijds de busvervoerders nader uit:

  • de gegevens die verstuurd moeten worden
  • de tijdstippen waarop deze dienen te gebeuren
  • het versturen van accurate gegevens uiterlijk bij de laatste doorgifte
  • de conformiteitscheck voor het verzekeren van correcte data
  • de notificatieprocedure
  • de modaliteiten van de doorgifte van gegevens

De ontwerpen hanteren het systeem van de dubbele notificatie waarbij de HST-vervoerders en -ticketverdelers, en de busvervoerders voor de verplichting van de doorgifte van hun passagiersgegevens een eerste notificatiebrief, getekend door de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken en de minister van Mobiliteit, zullen ontvangen. Deze notificatiebrief zal begeleid worden door implementatierichtlijnen. Ze zullen vervolgens een tweede notificatiebrief ontvangen voor het uitvoeren van de conformiteitscheck, eveneens met de implementatierichtlijnen.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de busvervoerders

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden