Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Dotatie 2018 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 december 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2018 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel. De betaling van deze jaarlijkse dotatie vaan 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beslist bij de zesde staatshervorming.

In 2018 ontvangt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende dotaties:

  • 12.175.000 euro voor de uitgaven voor de acties in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan
  • 3 miljoen euro voor de uitgaven voor de beveiliging van de MIVB
  • 2.447.000 euro om de regionale verenigingen en instellingen te ondersteunen in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan
  • 2.378.000 euro om de inzet van videobescherming en digitale transformatie te ondersteunen
  • 35 miljoen euro voor de politiezones om het veiligheidsbeleid op zonaal niveau te ondersteunen

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2018 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden